Φως φρένων

Τα φώτα φρένων ανάβουν αυτόματα όταν πατάτε το πεντάλ φρένου.

Το φως φρένων ανάβει όταν πατάτε το πεντάλ φρένων. Επίσης, ανάβει όταν ένα από τα συστήματα υποστήριξης οδηγού, όπως Adaptive cruise control, City Safety ή Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης φρενάρει το αυτοκίνητο.