Αισθητήρας ραντάρ - περιορισμοί

Ο αισθητήρας του ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς - λόγω περιορισμένου πεδίου ανίχνευσης για παράδειγμα.

Η ικανότητα του Adaptive cruise control να ανιχνεύει προπορευόμενα οχήματα μειώνεται σημαντικά αν:

  • η ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων διαφέρει σημαντικά από την ταχύτητα με την οποία κινείστε
  • ο αισθητήρας του ραντάρ είναι καλυμμένος - π.χ. σε έντονη βροχόπτωση ή λασπόχιονο ή αν έχουν συσσωρευτεί άλλα αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα του ραντάρ.

 Σημείωση

Διατηρείτε την περιοχή μπροστά από τον αισθητήρα του ραντάρ καθαρή - βλ. επικεφαλίδα "Συντήρηση".

Πεδίο ανίχνευσης

Ο αισθητήρας ραντάρ έχει περιορισμένο πεδίο ανίχνευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιο όχημα δεν ανιχνεύεται ή η ανίχνευση πραγματοποιείται αργότερα από ό,τι αναμένεται.

P3-1020-sv60 AdaptivFarthållare Radarsensor reducerad-2
Πεδίο ορατότητας ACC.
Ikon röd cirkel 1Ορισμένες φορές ο αισθητήρας του ραντάρ καθυστερεί να ανιχνεύσει οχήματα που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση - π.χ. ένα κινούμενο όχημα που βρίσκεται ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και στα προπορευόμενα οχήματα.
Ikon röd cirkel 2Τα μικρά οχήματα, π.χ. οι μοτοσικλέτες ή τα οχήματα που δεν κινούνται στη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας, μπορεί να μην ανιχνευτούν.
Ikon röd cirkel 3Στις στροφές, ο αισθητήρας ραντάρ ενδέχεται να μην ανιχνεύσει το σωστό όχημα ή να χάσει από το πεδίο του ένα όχημα που έχει ήδη ανιχνεύσει.

 Προειδοποίηση

Ο οδηγός πρέπει πάντοτε να δίνει προσοχή στις κυκλοφοριακές συνθήκες και να είναι έτοιμος να παρέμβει όταν το Adaptive cruise control δεν διατηρεί την κατάλληλη ταχύτητα ή απόσταση.

Το Adaptive cruise control δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες.

Διαβάστε όλες τις ενότητες σχετικά με το Adaptive cruise control στο εγχειρίδιο κατόχου για να μάθετε όλους τους περιορισμούς του, τους οποίους πρέπει να γνωρίζετε ως οδηγός πριν το χρησιμοποιήσετε.

O οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να τηρεί την κατάλληλη απόσταση και ταχύτητα, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείται το Adaptive cruise control.

 Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα, όπως βοηθητικούς προβολείς, μπροστά από τη μάσκα του ψυγείου.

 Προειδοποίηση

Το Adaptive cruise control δεν είναι σύστημα αποφυγής σύγκρουσης. Ο οδηγός πρέπει να παρέμβει εάν το σύστημα δεν ανιχνεύσει το προπορευόμενο όχημα.

Το Adaptive cruise control δεν φρενάρει εάν μπροστά από το αυτοκίνητο υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα, ή μικρά οχήματα, όπως ποδήλατα και μοτοσικλέτες. Ούτε στην περίπτωση επερχόμενων, βραδυκίνητων ή ακίνητων οχημάτων και αντικειμένων.

Μη χρησιμοποιείτε το Adaptive cruise control, για παράδειγμα, σε κίνηση στην πόλη, σε έντονη κυκλοφορία, σε διασταυρώσεις, σε ολισθηρές επιφάνειες με μεγάλες ποσότητες νερού ή λασπόχιονου στο δρόμο, σε έντονη βροχόπτωση/χιονόπτωση, σε κακή ορατότητα, σε ελικοειδείς ή ολισθηρούς δρόμους.