Ηλιοροφή*

Μπορείτε να χειρίζεστε την ηλιοροφή από το σχετικό διακόπτη στην κονσόλα οροφής.

Το εσωτερικό αλεξήλιο της ηλιοροφής κλείνει χειροκίνητα.

Η ηλιοροφή διαθέτει εκτροπέα αέρα

Οι διακόπτες της ηλιοροφής βρίσκονται στην επένδυση οροφής. Μπορείτε να ανοίξετε την ηλιοροφή σε θέση ανάκλισης στο πίσω άκρο και οριζόντια. Το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στη θέση I ή II για να ανοίξει η ηλιοροφή.

Οριζόντιο άνοιγμα

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Οριζόντιο άνοιγμα, προς τα πίσω/εμπρός.
  1. Ikon röd pil 1Άνοιγμα, αυτόματο
  2. Ikon röd pil 2Άνοιγµα, χειροκίνητο
  3. Ikon röd pil 3Κλείσιµο, χειροκίνητο
  4. Ikon röd pil 4Κλείσιμο, αυτόματο

Άνοιγμα

Για να ανοίξει η ηλιοροφή στη θέση άνεσης1, πιέστε τον διακόπτη προς τα πίσω στη θέση για το αυτόματο άνοιγμα και αφήστε τον. Για να ανοίξει εντελώς η ηλιοροφή, μετακινήστε ξανά προς τα πίσω τον διακόπτη στη θέση αυτόματου ανοίγματος και αφήστε τον.

Για να ανοίξει χειροκίνητα, τραβήξτε το διακόπτη προς τα πίσω μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Αν κρατήσετε τον διακόπτη πατημένο, η ηλιοροφή μετακινείται στη θέση άνεσης. Για να ανοίξει εντελώς η ηλιοροφή, μετακινήστε τον διακόπτη ξανά προς τα πίσω.

Κλείσιμο

Για να κλείσει χειροκίνητα, πιέστε το διακόπτη προς τα εμπρός μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Εάν κρατήσετε το διακόπτη πατημένο, η ηλιοροφή μετακινείται στην εντελώς κλειστή θέση.

 Προειδοποίηση

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά το κλείσιμο της ηλιοροφής. Η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος της ηλιοροφής ενεργοποιείται μόνο κατά το αυτόματο κλείσιμο, όχι κατά το χειροκίνητο κλείσιμο.

Για να κλείσει αυτόματα, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση αυτόματου κλεισίματος και αφήστε τον.

Η ηλιοροφή απενεργοποιείται εάν γυρίσετε το κλειδί στη θέση 0 και αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης.

 Προειδοποίηση

Εάν υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο:

Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε την ηλεκτρική ηλιοροφή γυρίζοντας το κλειδί στη θέση 0 και στη συνέχεια να παίρνετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγείτε από το αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις κλειδιού - βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Άνοιγμα σε θέση ανάκλισης

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Άνοιγμα σε θέση ανάκλισης, ανάκλιση του πίσω άκρου.
  1. Ikon röd pil 1Ανοίξτε την πιέζοντας το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα πάνω.
  2. Ikon röd pil 2Κλείστε την τραβώντας το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα κάτω.

Κλείσιµο µε χρήση του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή του κουµπιού κεντρικού κλειδώµατος

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

τηλεχειριστήριο-κλειδί

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος P3-820 Remote key - Icon Lock στο τηλεχειριστήριο-κλειδί μέχρι να κλείσει η ηλιοροφή και όλα τα παράθυρα και να κλειδώσουν οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Για να διακόψετε το κλείσιμο, πατήστε ξανά το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Κουμπί κεντρικού κλειδώματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού ή του συνοδηγού* για να κλείσει η ηλιοροφή.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος P3-820 Remote key - Icon Lock μέχρι να κλείσει η ηλιοροφή και όλα τα παράθυρα και να κλειδώσουν οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών.

Για να διακόψετε το κλείσιμο, πατήστε ξανά το κουμπί κεντρικού κλειδώματος.

 Προειδοποίηση

Αν κλείσετε την ηλιοροφή με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το κουμπί κεντρικού κλειδώματος, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί κάποιος.

Αλεξήλιο

Η ηλιοροφή διαθέτει ένα χειροκίνητο, συρόµενο εσωτερικό αλεξήλιο. Το αλεξήλιο σύρεται αυτόματα προς τα πίσω όταν η ηλιοροφή ανοίγει. Πιάστε τη λαβή και σύρετε το αλεξήλιο προς τα εµπρός για να το κλείσετε.

Προστασία μπλοκαρίσματος

Η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος της ηλιοροφής ενεργοποιείται εάν κάποιο εμπόδιο παρεμβληθεί στη διαδρομή της ηλιοροφής όταν κλείνει αυτόματα. Εάν η ηλιοροφή μπλοκάρει, σταματά και επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη θέση της.

Εκτροπέας αέρα

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Η ηλιοροφή διαθέτει έναν εκτροπέα αέρα ο οποίος αναδιπλώνεται όταν η ηλιοροφή βρίσκεται στην ανοικτή θέση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στη θέση άνεσης, η ηλιοροφή είναι ανοικτή, όπου ο βόμβος από τον αέρα και ο θόρυβος συνήχησης κυμαίνονται σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο ενώ οδηγείτε.