Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης* - λειτουργίες

Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης χρησιμοποιείται για να αποτρέψει την οδήγηση του αυτοκινήτου από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
P3-0946 Alkolås
  1. Ikon röd cirkel 1Ακροφύσιο για το τεστ αναπνοής.
  2. Ikon röd cirkel 2Κουμπί για την αλλαγή οδηγού.
  3. Ikon röd cirkel 3Κουμπί κιβωτίου ταχυτήτων.
  4. Ikon röd cirkel 4Ενδεικτική λυχνία τάσης.
  5. Ikon röd cirkel 5Λυχνία για το αποτέλεσμα του τεστ αναπνοής.
  6. Ikon röd cirkel 6Λυχνία που υποδεικνύει ετοιμότητα για το τεστ αναπνοής.

 Σημείωση

Τοποθετήστε το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης στη θήκη του. Το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.