Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Ο κωδικός PIN χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας και για την ταυτοποίηση ατόμων εξουσιοδοτημένων να παρέχουν υπηρεσίες Volvo On Call (VOC).

Ο τετραψήφιος κωδικός PIN, που αποστέλλεται στον/στην κάτοχο του αυτοκινήτου όταν ο εξουσιοδοτημένος διανομέας ενεργοποιήσει τη συνδρομή, χρησιμοποιείται για λόγους ασφαλείας και για την ταυτοποίηση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες VOC, π.χ. ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης VOC ή δημιουργία λογαριασμού για την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Αν έχετε ξεχάσει ή θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό PIN σας ή αν θέλετε να τον αλλάξετε (π.χ. όταν αγοράζετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο), απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα ή πατήστε στο κουμπί ON CALL στο αυτοκίνητο. Ο νέος κωδικός θα αποσταλεί στον/στην κάτοχο του αυτοκινήτου.

Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PIN για την εφαρμογή επανειλημμένα

Ο λογαριασμός θα κλειδωθεί αν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PIN δέκα φορές διαδοχικά. Πρέπει να επιλέξετε νέο κωδικό PIN για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την εφαρμογή και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για την εφαρμογή ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε όταν δημιουργήσατε λογαριασμό για την εφαρμογή σας την προηγούμενη φορά.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.