Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο-κλειδί

Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αλλαχθεί όταν αποφορτιστεί.

 Σημείωση

Όλες οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει στο τέλος να αντικαθίστανται (δεν ισχύει για το Key Tag). Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα πόσο συχνά χρησιμοποιείται το όχημα/κλειδί.

Η μπαταρία για το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να αντικατασταθεί αν:

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

ανάβει η πληροφοριακή λυχνία και εμφανίζεται το μήνυμα ΜπατΚλειδ αυτ εξασθ Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη του οδηγού.

και/ή

  • οι κλειδαριές δεν αποκρίνονται επανειλημμένα στα σήματα από το τηλεχειριστήριο-κλειδί σε απόσταση 20 μέτρων (65 πόδια) από το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Προσπαθείτε πάντοτε να βρίσκεστε πιο κοντά στο αυτοκίνητο και κάντε άλλη μια προσπάθεια ξεκλειδώματος.

Η μπαταρία στο κλειδί χωρίς κουμπιά1 (Key Tag) δεν αντικαθίσταται - μπορείτε να παραγγείλετε ένα νέο κλειδί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημαντικό

Αν το Key Tag αποφορτιστεί, πρέπει να δοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Το κλειδί πρέπει να διαγραφεί από το αυτοκίνητο, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου μέσω εφεδρικής εκκίνησης.

Άνοιγμα του κλειδιού και αντικατάσταση της μπαταρίας

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 1
P5-Icon gray box 1

P5-Icon red arrow 1 Κρατήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί με το μπροστινό άκρο ορατό και το λογότυπο της Volvo στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση - σύρετε το κουμπί στο κάτω άκρο από το μπρελόκ προς τα δεξιά. Σύρετε το κέλυφος της μπροστινής πλευράς μερικά χιλιοστά προς τα πάνω.

P5-Icon red arrow 2 Το κέλυφος τότε θα αποσπαστεί και μπορείτε να το βγάλετε από το κλειδί.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 2
P5-Icon gray box 2

P5-Icon red arrow 1 Γυρίστε το κλειδί, μετακινήστε το κουμπί στο πλάι και σύρετε το πίσω κέλυφος μερικά χιλιοστά προς τα πάνω.

P5-Icon red arrow 2 Το κέλυφος τότε θα αποσπαστεί και μπορείτε να το βγάλετε από το κλειδί.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 3
P5-Icon gray box 3

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή παρόμοιο για να περιστρέψετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα αριστερά μέχρι τα σημάδια να συναντηθούν στο κείμενο OPEN.

Ανασηκώστε προσεκτικά το κάλυμμα της μπαταρίας πιέζοντας π.χ. με το νύχι σας μέσα στην εγκοπή.

Στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας ανασηκώνοντάς το.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery
P5-Icon gray box 4

Η θετική (+) πλευράς της μπαταρίας είναι στραμμένη προς τα πάνω. Στη συνέχεια ανασηκώστε προσεκτικά την μπαταρία για να την αποσπάσετε όπως φαίνεται στην εικόνα.

 Σημαντικό

Μην αγγίζετε τις καινούργιες μπαταρίες και τις επιφάνειες επαφής τους με τα δάχτυλά σας, διότι μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία τους.
16w17 - SPA - Key insert new battery
P5-Icon gray box 5

Τοποθετήστε καινούργια μπαταρία με την πλευρά (+) προς τα πάνω. Αποφύγετε να πιάνετε τις επαφές της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με τα δάχτυλά σας.

P5-Icon red arrow 1 Τοποθετήστε την μπαταρία στην υποδοχή με την ακμή προς τα κάτω. Στη συνέχεια σύρετε την μπαταρία προς τα εμπρός έτσι, ώστε να ασφαλίσει κάτω από τις δύο πλαστικές ασφάλειες.

P5-Icon red arrow 2 Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω ώστε να ασφαλίσει κάτω από την επάνω μαύρη πλαστική ασφάλεια.

 Σημείωση

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες με την ένδειξη CR2032, 3 V.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά οι μπαταρίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο τηλεχειριστήριο-κλειδί να πληρούν το UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Οι εργοστασιακές μπαταρίες ή οι μπαταρίες που αντικαθιστώνται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6
P5-Icon gray box 6

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και περιστρέψτε το δεξιά μέχρι το σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το κείμενο CLOSE.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7
P5-Icon gray box 7

P5-Icon red arrow 1 Επανατοποθετήστε το κέλυφος της πίσω πλευράς και πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

P5-Icon red arrow 2 Στη συνέχεια σύρετε το κέλυφος πίσω στη θέση του.

Θα ακουστεί ένα ακόμη κλικ ως ένδειξη ότι το κέλυφος έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ασφαλίσει.
16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8
P5-Icon gray box 8

P5-Icon red arrow 1 Γυρίστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί ανάποδα και επανατοποθετήστε το κέλυφος της μπροστινής πλευράς πιέζοντάς το προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

P5-Icon red arrow 2 Στη συνέχεια σύρετε το κέλυφος πίσω στη θέση του.

Θα ακουστεί ένα ακόμη κλικ ως ένδειξη ότι το κέλυφος έχει ασφαλίσει.

 Σημαντικό

Φροντίστε οι αποφορτισμένες μπαταρίες να απορριφθούν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αυτό το κλειδί παρέχεται με αυτοκίνητο που διαθέτει το προαιρετικό σύστημα κλειδώματος/εισόδου Keyless (Passive Entry*).

Βοήθησε αυτό;