Ρυθμίσεις για το κλειδί Red Key*

Ο κάτοχος του τυπικού τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να ορίσει τις ρυθμίσεις για το Red Key. Ορισμένες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού είναι πάντοτε ενεργοποιημένες.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε ΣύστημαΠροφίλ οδηγούΚλειδί με περιορισμούς.
Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
 • Σταθερό μεσοδιάστημα Adaptive Cruise Control
 • Μειωμένη μέγιστη ένταση ήχου
 • Ανώτατο όριο ταχύτητας
 • Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας

Adaptive cruise control*:

 • Ρύθμιση κατά την πρώτη χρήση: Μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα

Μειωμένη μέγ. ένταση (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση):

 • Ρύθμιση κατά την πρώτη χρήση: Ενεργοποίηση

Ρυθμιστής ταχύτητας (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση):

 • Μεσοδιάστημα ρύθμισης: 50-250 km/h (30-160 mph)
 • Η ρύθμιση κατά την πρώτη χρήση είναι 120 km/h (75 mph)
 • Διαβαθμίσεις: 1 km/h (1 mph)
P5-15w19-XC90H-Symbol-Restricted Key Limit

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το σύμβολο και το μήνυμα

Κλειδί με περιορισμούς Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητ. δεν επιτρέπεται.

Υπενθύμιση ταχύτητας (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση):

 • Μεσοδιάστημα ρύθμισης: 0-250 km/h (0-160 mph)
 • Η ρύθμιση κατά την πρώτη χρήση είναι: 50, 70 και 90 km/h (30, 45 και 55 mph)
 • Διαβαθμίσεις: 1 km/h (1 mph)
 • Μέγ. αριθμός ταυτόχρονων υπενθυμίσεων: 6

Λειτουργίες υποστήριξης οδηγού

Οι παρακάτω λειτουργίες υποστήριξης οδηγού θα είναι πάντοτε ενεργές για τον χρήστη του κλειδιού Red Key:

 • Blind Spot Information (BLIS)*
 • Λειτουργία Lane assistance (LKA)*
 • Προειδοποίηση απόστασης*
 • City Safety
 • Driver Alert Control (DAC)*
 • Πληροφορίες οδικής σήμανσης*
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;