(Πολυ)μέσα μέσω θύρας USB

Στο ηχοσύστημα μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική πηγή ήχου, π.χ. iPod® ή MP3 player, μέσω της θύρας USB του αυτοκινήτου.

Οι συσκευές με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επαναφορτίζονται όταν συνδεθούν μέσω USB και ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση I, II ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Το περιεχόμενο της εξωτερικής πηγής μπορεί να φορτωθεί πιο γρήγορα μόνο αν περιέχει αρχεία συμβατής μορφής. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο μέσω της θύρας USB.

Ορισμένα MP3 player έχουν δικό τους σύστημα αρχείων, το οποίο δεν υποστηρίζεται από το αυτοκίνητο.

Βοήθησε αυτό;