Κατάσταση αναμονής για το Cruise control

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC1) και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Αυτό μπορεί να γίνει αυτόματα ή από τον οδηγό.

Κατάσταση αναμονής σημαίνει ότι η λειτουργία είναι επιλεγμένη στην οθόνη του οδηγού αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη. Το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού σβήνει και το Cruise control δεν ρυθμίζει πλέον την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Κατάσταση αναμονής για την παρέμβαση του οδηγού

Το Cruise control απενεργοποιείται και τίθεται σε κατάσταση αναμονής σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
  • Πατήσετε το ποδόφρενο.
  • Ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση N.
  • Ο οδηγός οδηγεί με ταχύτητα μεγαλύτερη από την αποθηκευμένη επί περισσότερο από 1 λεπτό.

Ο οδηγός πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ρυθμίσει την ταχύτητα.

Τυχόν προσωρινή επιτάχυνση με το πεντάλ γκαζιού, π.χ. κατά το προσπέρασμα, δεν επηρεάζει τη ρύθμιση του - το αυτοκίνητο επιστρέφει στην τελευταία αποθηκευμένη ταχύτητα όταν αφήσετε το πεντάλ γκαζιού.

Αυτόματη κατάσταση αναμονής

Η ενεργοποίηση αυτόματης κατάστασης αναμονής μπορεί να συμβεί λόγω ενός από τα εξής:
  • Οι τροχοί χάνουν την πρόσφυσή τους.
  • Οι στροφές του κινητήρα είναι πολύ χαμηλές/υψηλές.
  • Η θερμοκρασία φρένων είναι πολύ υψηλή.
  • Η ταχύτητα μειώνεται κάτω από τα 30 km/h (20 mph).

Ο οδηγός πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ρυθμίσει την ταχύτητα.

  1. 1 Cruise Control