Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες ειδοποιούν τον οδηγό ότι μια λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα ή σοβαρό σφάλμα.

Κόκκινες λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Warning symbol

Προειδοποίηση

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία ανάβει, αν ανιχνευτεί βλάβη που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη διευθυντικότητα του αυτοκινήτου. Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα επεξηγηματικό κείμενο.

Η προειδοποιητική λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

P5P6-2037-iCup-Seatbelt warning symbol

Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας

Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν κάποιος από τους επιβαίνοντες δεν φορά ζώνη ασφαλείας.

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

Αερόσακοι

Έχει ανιχνευτεί σφάλμα σε οποιαδήποτε από τα συστήματα ασφάλειας του αυτοκινήτου.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol

Βλάβη στο σύστημα πέδησης

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα πέδησης.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Χειρόφρενο

Λυχνία συνεχώς αναμμένη: το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Αναβοσβήνει: έχει σημειωθεί βλάβη στο χειρόφρενο. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-Battery warning symbol

Βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα

Έχει σημειωθεί βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-21w22-iCup-engine temp warning symbol

Υψηλή θερμοκρασία κινητήρα

Η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ υψηλή. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-City safety warning symbol

Υποβοήθηση όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης

Προειδοποιεί για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλα οχήματα, πεζούς, ποδηλάτες ή μεγαλόσωμα ζώα.

P5P6-21w22-iCup-Oil level warning symbol

Χαμηλή πίεση λαδιού

Η πίεση λαδιού του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή. Σβήστε αμέσως τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα. Συμπληρώστε λάδι, αν είναι απαραίτητο.

Αν η λυχνία ανάβει ενώ η στάθμη λαδιού είναι κανονική, διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Πορτοκαλί λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Information general symbol

Πληροφορία

Έχει σημειωθεί βλάβη σε ένα από τα συστήματα του αυτοκινήτου. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Η πληροφοριακή λυχνία μπορεί επίσης να ανάψει σε συνδυασμό με άλλες λυχνίες.

P5P6-2037-iCup-Brake control symbol

Βλάβη στο σύστημα πέδησης

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα πέδησης. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

Βλάβη στο σύστημα ABS

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Το κανονικό σύστηµα πέδησης του αυτοκινήτου συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.

P5P6-21w22-iCup-Emissions system symbol

Σύστημα εκπομπών καυσαερίων

Βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων. Οδηγήστε μέχρι ένα συνεργείο για έλεγχο. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

P5P6-2037-iCup-Fog light rear symbol

Πίσω φώτα ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης είναι αναμμένο.

P5P6-2037-iCup-Tyre Pressure Monitoring System symbol

Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών

Χαμηλή πίεση ελαστικών.

Αν υπάρχει βλάβη στο σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών, η λυχνία αναβοσβήνει επί ένα λεπτό περίπου και στη συνέχεια παραμένει σταθερά αναμμένη. Η βλάβη μπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει ή να προειδοποιήσει για χαμηλή πίεση ελαστικών.

P5P6-2037-iCup-Active bending light symbol

Βλάβη στο σύστημα των προβολέων

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα προβολέων. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

VCC-23w46-iCup-LaneKeepingAid-malfunctioning-Yellow

Σφάλμα στη λειτουργία Lane assistance

Έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα Lane assistance.

P5P6-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

Σύστημα ευστάθειας

Λυχνία συνεχώς αναμμένη: έχει σημειωθεί βλάβη στο σύστημα.

Αναβοσβήνει: το σύστημα λειτουργεί.

P5P6-21w48-iCup-Collision Avoidance

Το σύστημα υποβοήθησης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης δεν είναι διαθέσιμο

Το σύστημα υποβοήθησης όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης δεν είναι διαθέσιμο ή λειτουργεί με μειωμένη απόδοση.

Μπλε λυχνίες

P5P6-2037-iCup-Auto high beam active symbol

Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη και αναμμένη.

P5P6-2037-iCup-High beam active symbol

Μεγάλη σκάλα

Η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη.

Πράσινες λυχνίες

P5P6-21w22-iCup-Auto hold symbol

Αυτόματη πέδηση

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και το φρένο πορείας ή το χειρόφρενο επενεργεί.

P5P6-2037-iCup-Fog light front symbol

Μπροστινά φώτα ομίχλης

Το μπροστινό φως ομίχλης είναι αναμμένο.

P5P6-2037-iCup-Forward lights symbol

Φώτα θέσης

Τα φώτα θέσης είναι αναμμένα.

P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol left
P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol right

Αριστερό και δεξί φλας

Το φλας είναι αναμμένο.

Λευκές/γκρι σύμβολα

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Ενεργή μεγάλη σκάλα

Η ενεργή μεγάλη σκάλα είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν ανάβει.

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Δεν μπορεί να εντοπιστεί το κλειδί του αυτοκινήτου.

Σφάλμα ανάγνωσης του κλειδιού κατά την εκκίνηση. Τοποθετήστε το κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στην ποτηροθήκη και δοκιμάστε ξανά.

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Driver Alert

Η λειτουργία Driver Alert είναι ενεργοποιημένη.

P5P6-21w22-iCup-Pre heater symbol

Προκαταρκτικός κλιματισμός

Κινητήρας και καλοριφέρ χώρου επιβατών/προκλιματισμός του αυτοκινήτου.

VCC-23w46-Lane Keeping Aid unavailable
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid left line detected
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid right line detected
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

Lane assistance

Γκρι γραμμή: Η λειτουργία Lane assistance είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν έχει ανιχνευτεί η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Λευκή γραμμή: Η λειτουργία Lane assistance είναι ενεργοποιημένη και έχει ανιχνευτεί η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Επιπλέον, το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται με ταχύτητα μεταξύ 65-200 km/h (40-125 mph) για να είναι διαθέσιμη η λειτουργία Lane assistance.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Switched off

Lane assistance απενεργοποιημένη

Η λειτουργία Lane assistance είναι απενεργοποιημένη.

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention-White
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention-white

Η λειτουργία Lane assistance παρεμβαίνει

Η λειτουργία Lane assistance παρεμβαίνει αριστερά/δεξιά.

P5P6-2037-iCup-Rain sensor symbol

Αισθητήρας βροχής

Ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργοποιημένος.

Σχετικά έγγραφα