Χρήση του HomeLink®*

Όταν το HomeLink®1 είναι πλήρως προγραμματισμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί των μεμονωμένων αρχικών τηλεχειριστηρίων.

Πατήστε το προγραμματισμένο κουμπί. Η γκαραζόπορτα, η εξωτερική τηλεχειριζόμενη πόρτα, το σύστημα συναγερμού ή ο εκάστοτε μηχανισμός ενεργοποιείται (μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα). Αν πατήσετε το κουμπί περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα, αρχίζει ο επαναπρογραμματισμός. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει ή αναβοσβήνει όταν το κουμπί είναι πατημένο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αρχικά τηλεχειριστήρια παράλληλα με το HomeLink® αν χρειαστεί.

 Σημείωση

Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός, το HomeLink® λειτουργεί τουλάχιστον επί 7 λεπτά.

 Σημείωση

Το HomeLink® δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο και ο συναγερμός έχει οπλίσει* απ' έξω.

 Προειδοποίηση

  • Εάν χρησιμοποιείτε το HomeLink® για το χειρισμό γκαραζόπορτας ή εξωτερικής τηλεχειριζόμενης πόρτας, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς κοντά στην πόρτα όταν ανοίγει ή κλείνει.
  • Μη χρησιμοποιείτε το HomeLink® για γκαραζόπορτα που δεν διαθέτει στοπ ασφαλείας και μηχανισμό αντίθετης κίνησης ασφαλείας.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.