Αποφυγή σύγκρουσης – υποβοήθηση διεύθυνσης για ελιγμούς αποφυγής

Η υποβοήθηση διεύθυνσης μπορεί να βοηθήσει τον/την οδηγό να αποφύγει ένα εμπόδιο, όταν η σύγκρουση δεν μπορεί να αποφευχθεί μόνο με πέδηση. Η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι πάντοτε ενεργοποιημένη και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.
P5-22w22-SPA1-Assistans vid kollisionsrisk-Evasive Manouvre Assist, EMA
  1. P5-Icon red circle 1Το αυτοκίνητό σας αλλάζει πορεία
  2. P5-Icon red circle 2Βραδυκίνητο/ακίνητο εμπόδιο.

Η λειτουργία επενεργεί ενισχύοντας τους χειρισμούς του τιμονιού από τον οδηγό, μόνο αφότου ο/η οδηγός έχει αρχίσει τον ελιγμό αποφυγής - και στη συνέχεια, μόνο αν ο/η οδηγός δεν παρεμβαίνει αρκετά στο τιμόνι για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Παράλληλα με τους ενισχυμένους χειρισμούς του τιμονιού, το σύστημα πέδησης χρησιμοποιείται επίσης για να ενισχύσει περαιτέρω τους χειρισμούς του τιμονιού. Η λειτουργία βοηθά επίσης το αυτοκίνητο να ανακτήσει ξανά ευθεία πορεία, όταν αφήσει πίσω του το εμπόδιο.

Η λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει:
  • Οχήματα
  • δικυκλιστές
  • Πεζοί
  • μεγάλα ζώα.