Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Το αυτοκίνητο διαθέτει στάνταρ και ηλεκτρικούς* προεντατήρες ζωνών ασφαλείας που μπορούν να τεντώσουν τις ζώνες ασφαλείας σε κρίσιμες καταστάσεις και σε περίπτωση σύγκρουσης.

Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας

Όλες οι ζώνες ασφαλείας διαθέτουν στάνταρ προεντατήρα ζώνης ασφαλείας.

Ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας τεντώνει τη ζώνη ασφαλείας σε περίπτωση σύγκρουσης επαρκούς σφοδρότητας, ώστε να συγκρατήσει πιο αποτελεσματικά τον επιβάτη.

Ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας*

Η ζώνη του οδηγού και του συνοδηγού διαθέτουν ηλεκτρικό προεντατήρα ζώνης ασφαλείας.

Ο προεντατήρας ζώνης ασφαλείας συνεργάζεται και μπορεί να ενεργοποιηθεί μαζί με τα συστήματα υποστήριξης οδηγού για να συμβάλει όταν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης και κατά την Rear Collision Warning*. Σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως πέδηση πανικού, εκτροπή εκτός δρόμου (π.χ. αν το αυτοκίνητο καταλήξει σε τάφρο, ανασηκωθεί από το έδαφος ή προσκρούσει σε κάτι στο έδαφος), ολίσθηση ή κίνδυνο σύγκρουσης, η ζώνη ασφαλείας μπορεί να τεντωθεί από το ηλεκτρομοτέρ του προεντατήρα ζώνης ασφαλείας.

Ο ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας βοηθά ώστε ο επιβάτης να καθίσει καλύτερα στο κάθισμα, μειώνοντας τον κίνδυνο να προσκρούσει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα συστημάτων ασφάλειας όπως οι αερόσακοι του αυτοκινήτου.

Όταν η κατάσταση δεν είναι πλέον κρίσιμη, η ζώνη ασφαλείας και ο ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας επαναρυθμίζονται αυτόματα, ωστόσο μπορούν να επαναρυθμιστούν και χειροκίνητα.

 Σημαντικό

Αν ο αερόσακος συνοδηγού απενεργοποιηθεί, θα απενεργοποιηθεί επίσης ο ηλεκτρικός προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας στην πλευρά του συνοδηγού.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τις ζώνες ασφαλείας εσείς οι ίδιοι. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Εάν η ζώνη ασφαλείας υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά προστασίας της ζώνης ασφαλείας μπορεί να έχουν χαθεί ακόμη κι αν η ζώνη δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν εμφανίζει σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Η νέα ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριμένη και σχεδιασμένη για τοποθέτηση στην ίδια θέση με τη ζώνη που θα αντικατασταθεί.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.