Πρόγραμμα απεικόνισης για τη λειτουργία Lane Assistance

Η λειτουργία Lane assistance (LKA1) επισημαίνεται με λυχνίες στην οθόνη του οδηγού ανάλογα με την κατάσταση.
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid both lines detected

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα λυχνιών και οι καταστάσεις στις οποίες εμφανίζονται:

Διαθέσιμη

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid left line detected
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid right line detected
Διαθέσιμη - Μία από τις πλευρικές γραμμές του συμβόλου είναι λευκή.

Η λειτουργία Lane assistance διαβάζει μία από τις διαχωριστικές γραμμές της λωρίδας.

Μη διαθέσιμη

VCC-23w46-Lane Keeping Aid unavailable
Μη διαθέσιμη – οι διαγραμμίσεις της λωρίδας στο σύμβολο δεν εμφανίζονται.

Η λειτουργία Lane assistance δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις διαγραμμίσεις λωρίδας κυκλοφορίας, η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή ή ο δρόμος πολύ στενός.

Ένδειξη υποβοήθησης τιμονιού/προειδοποίησης

VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Left intervention
VCC-23w46-iCup-Lane Keeping Aid Right intervention
Υποβοήθηση διεύθυνσης/προειδοποίηση – οι διαγραμμίσεις της λωρίδας στο σύμβολο είναι έγχρωμες.

Η λειτουργία Lane assistance επισημαίνει ότι το σύστημα ενεργοποιεί μια προειδοποίηση ή/και επιχειρεί να ανακατευθύνει το αυτοκίνητο μέσα στη λωρίδα του.

  1. 1 Lane Keeping Aid