Πεδία αισθητήρων για το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης*

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, τότε στην προβολή 360° της κάμερας υποβοήθησης στάθμευσης η απόσταση εμφανίζεται με έγχρωμα πεδία για κάθε αισθητήρα που καταγράφει εμπόδιο.

Πεδία αισθητήρα οπισθοπορείας και εμπροσθοπορείας

Τα πεδία για τον αισθητήρα εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας αλλάζουν χρώμα καθώς η απόσταση μέχρι το εμπόδιο μειώνεται – από κίτρινο σε πορτοκαλί και έπειτα σε κόκκινο.
Χρώμα πεδίου κατά την οπισθοπορείαΑπόσταση σε μέτρα (πόδια)
Κίτρινο0,6-1,5 (2,0-4,9)
Πορτοκαλί0,3–0,6 (1,0–2,0)
Κόκκινο0-0,3 (0-1,0)
Χρώμα πεδίου κατά την εμπροσθοπορείαΑπόσταση σε μέτρα (πόδια)
Κίτρινο0,6–0,8 (2,0–2,6)
Πορτοκαλί0,3–0,6 (1,0–2,0)
Κόκκινο0-0,3 (0-1,0)

Για τους αισθητήρες κόκκινου πεδίου, το ηχητικό σήμα αλλάζει από παλμικό σε σταθερό.

 Προειδοποίηση

Px-21w22-iCup-360 sensors

Τα πεδία του αισθητήρα στο σύμβολο 360° δείχνουν μόνο την κατεύθυνση προς κάποιο εμπόδιο. Δεν δείχνουν την απόσταση έως το εμπόδιο.

Πεδίο αισθητήρα προς τα πλάγια

Τα προειδοποιητικά σήματα εξαρτώνται από την πορεία που θα ακολουθήσει το αυτοκίνητο. Για τον λόγο αυτό, όταν ο οδηγός στρίβει το τιμόνι, ενδέχεται να εμφανιστεί προειδοποίηση για εμπόδια διαγωνίως μπροστά ή διαγωνίως πίσω από το αυτοκίνητο, όχι μόνο για ευθεία μπροστά ή ευθεία πίσω.

P5+6-1817 - Extended Park Assist System
Τομείς αισθητήρων στάθμευσης όπου μπορούν να ανιχνευτούν εμπόδια.
  1. P5-Icon red circle 1Πεδίο μπροστινού αισθητήρα αριστερής πλευράς
  2. P5-Icon red circle 2Τομέας εμποδίου στην πορεία του αυτοκινήτου προς τα εμπρός – ανάλογα με τη γωνία του τιμονιού
  3. P5-Icon red circle 3Τομέας με κόκκινο χρώμα και έντονο παλμικό ηχητικό τόνο
  4. P5-Icon red circle 4Πεδίο πίσω αισθητήρα δεξιάς πλευράς
  5. P5-Icon red circle 5Τομέας εμποδίου στην πορεία του αυτοκινήτου προς τα πίσω – ανάλογα με τη γωνία του τιμονιού.
Τα πλευρικά πεδία αλλάζουν χρώμα καθώς η απόσταση μέχρι το εμπόδιο μειώνεται – από πορτοκαλί σε κόκκινο.
Χρώμα των πλαϊνών πεδίωνΑπόσταση σε μέτρα (πόδια)
Κίτρινο0,25–0,9 (0,8–3,0)
Κόκκινο0–0,25 (0–0,8)

Όταν το πεδίο ανίχνευσης έχει κόκκινο χρώμα, ο παλμικός τόνος του ηχητικού σήματος αυξάνεται σε ένταση και συχνότητα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.