Χρήση της Υποβοήθησης προσπέρασης*

Η υποβοήθηση προσπέρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Pilot Assist* και το Adaptive Cruise Control. Υπάρχει μια σειρά από κριτήρια που πρέπει να πληρούνται, για να χρησιμοποιηθεί η υποβοήθηση προσπέρασης.
Για να ενεργοποιηθεί η υποβοήθηση προσπέρασης, πρέπει να ισχύουν τα εξής:
  • πρέπει να υπάρχει προπορευόμενο όχημα (το “όχημα-στόχος”)
  • η τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου σας είναι τουλάχιστον 70 km/h (43 mph)
  • η επιλεγμένη ταχύτητα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, για να γίνει η προσπέραση με ασφάλεια.
Για να αρχίσει η Υποβοήθηση προσπέρασης:

Ανάψτε φλας.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό φλας σε αριστεροτίμονο αυτοκίνητο το δεξί σε δεξιοτίμονο.

Η υποβοήθηση προσπέρασης αρχίζει την επιτάχυνση του αυτοκινήτου και μειώνει τη χρονική απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να διευκολυνθεί η προσπέραση. Αν δεν γίνει προσπέραση, η χρονική απόσταση επιστρέφει στην προκαθορισμένη τιμή.

 Προειδοποίηση

Όταν χρησιμοποιεί το Σύστημα υποβοήθησης προσπέρασης, ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει περίπτωση ανεπιθύμητης επιτάχυνσης αν ο συνθήκες αλλάξουν ξαφνικά.

Για αυτό τον λόγο, ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγονται, για παράδειγμα αν:
  • το αυτοκίνητο πλησιάζει σε μια έξοδο που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση προς την οποία θα γινόταν κανονικά η προσπέραση
  • το προπορευόμενο όχημα επιβραδύνει πριν το αυτοκίνητο που οδηγείτε εισέλθει στη λωρίδα προσπέρασης
  • η ροή της κυκλοφορίας στη λωρίδα προσπέρασης επιβραδυνθεί
  • ένα δεξιοτίμονο αυτοκίνητο οδηγείται σε χώρα στην οποία τα υπόλοιπα αυτοκίνητα κινούνται στην αριστερή πλευρά (ή αντίστροφα).

Αυτές οι καταστάσεις αποφεύγονται, θέτοντας προσωρινά το Pilot Assist σε κατάσταση αναμονής.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.