Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Connected Safety

Για να μπορεί η λειτουργία Connected Safety να κοινοποιεί πληροφορίες για τις οδικές συνθήκες σε άλλα οχήματα, πρέπει να έχει εγκριθεί στις Ρυθμίσεις απορρήτου Volvo.

Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων

Μη συνδεδεμένο προφίλ:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Απόρρητο
Στη συνέχεια πατήστε στο Απόρρητο και εγκρίνετε το Connected Safety.
Συνδεδεμένο προφίλ:
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Προφίλ.
Στη συνέχεια πατήστε στο Απόρρητο και εγκρίνετε το Connected Safety.

Αν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, το αυτοκίνητό σας θα εξακολουθεί να σας ενημερώνει, ως οδηγό, ότι έχει ανιχνεύσει ολισθηρότητα στο οδόστρωμα. Για να λειτουργεί πλήρως το Connected Safety, το αυτοκίνητό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.