Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού μέσω της εφαρμογής Volvo Cars*

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει το πακέτο συστήματος κλιματισμού,* μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία το σύστημα κλιματισμού αμέσως ή να ρυθμίσετε την ώρα που θα χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο.1 Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται αυτόματα, για να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του χώρου επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Άμεση έναρξη λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού

Μεταβείτε στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home και πατήστε το Px-2417-VC app climate icon.
Πατήστε το κουμπί Start.
Το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται και παραμένει σε λειτουργία επί 30 λεπτά.

Για αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, υπάρχει επίσης η επιλογή απομακρυσμένης εκκίνησης του αυτοκινήτου προκειμένου να επιτευχθεί γρηγορότερα η θερμοκρασία άνεσης. Διαβάστε για την απομακρυσμένη εκκίνηση του αυτοκινήτου σε ξεχωριστή ενότητα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για το σύστημα κλιματισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε το σύστημα κλιματισμού να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία για να θερμανθεί ο χώρος επιβατών πριν από την αναχώρησή σας. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε έως και 8 διαφορετικούς χρονοδιακόπτες. Κάθε χρονοδιακόπτης μπορεί να οριστεί επιλέγοντας την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας, καθώς και αν η ρύθμιση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Ρυθμίστε τους χρονοδιακόπτες από το Px-2417-VC app climate icon στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home.

Άλλες ρυθμίσεις κλιματισμού

Η θέρμανση του καθίσματος οδηγού, του καθίσματος συνοδηγού και του τιμονιού2 ενεργοποιούνται αυτόματα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.
  3. 2 Ισχύει για αυτοκίνητα με θερμαινόμενο τιμόνι.