Φορά περιστροφής ελαστικών

Τα ελαστικά με πέλμα, που είναι σχεδιασμένα για περιστροφή προς μία μόνο φορά, διαθέτουν βέλος επισήμανσης της φοράς περιστροφής.
P5-1507-wheel rotation
Το βέλος δείχνει τη φορά περιστροφής του ελαστικού.
  • Τα ελαστικά πρέπει να περιστρέφονται με την ίδια φορά περιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργικής τους ζωής.
  • Αλλαγή θέσης των ελαστικών μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ των μπροστινών και πίσω ελαστικών, ποτέ μεταξύ των δεξιών και αριστερών ελαστικών ή το αντίστροφο.
  • Εάν τα ελαστικά δεν τοποθετηθούν σωστά, επηρεάζονται αρνητικά τα χαρακτηριστικά πέδησης του αυτοκινήτου, καθώς και η ικανότητα απομάκρυνσης νερού, χιονιού και λάσπης από το ελαστικό.
  • Τα ελαστικά με το μεγαλύτερο βάθος πέλματος πρέπει να τοποθετούνται πάντοτε στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου, για να μειώνεται ο κίνδυνος πλαγιολίσθησης λόγω υπερστροφής.
  • Στα αυτοκίνητα με διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών ή ζαντών στον μπροστινό και τον πίσω άξονα, δεν επιτρέπεται η εναλλαγή των τροχών εμπρός πίσω.
  • Η Volvo συνιστά τα πίσω ελαστικά να μην έχουν πολύ μικρότερο βάθος πέλματος σε σχέση με τα μπροστινά, για να μειωθεί ο κίνδυνος πλαγιολίσθησης λόγω υπερστροφής όταν οδηγείτε σε βρεγμένο οδόστρωμα.

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά στον μπροστινό και τον πίσω άξονα είναι ίδιου τύπου, διαστάσεων και μάρκας.

Στα αυτοκίνητα με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων εμπρός και πίσω, τα ελαστικά στον μπροστινό και τον πίσω άξονα πρέπει να είναι ίδιου τύπου και μάρκας.

Σχετικά έγγραφα