Χειμερινά ελαστικά

Τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για χειμερινές οδικές συνθήκες.

Η Volvo συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών συγκεκριμένων διαστάσεων. Οι διαστάσεις των ελαστικών εξαρτώνται από την έκδοση του κινητήρα. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε χειμερινά ελαστικά, τοποθετήστε το σωστό τύπο ελαστικών και στους τέσσερις τροχούς.

Τα ελαστικά που πληρούν τις ελάχιστες τιμές για την πρόσφυση σε χιόνι φέρουν το παρακάτω σύμβολο στην ετικέτα.

P5/P6-2139-Decal snow

Στην ετικέτα ενός ελαστικού που πληροί τις σχετικές ελάχιστες τιμές για την πρόσφυση σε πάγο πρέπει να υπάρχει το παρακάτω σύμβολο:

P5/P6-2139-Decal ice

Τα ελαστικά με καρφιά δεν συμπεριλαμβάνονται στη σήμανση ελαστικών.

Συμβουλές για την τοποθέτηση χειμερινών ελαστικών

Κατά την αλλαγή των θερινών και των χειμερινών ελαστικών, σημαδέψτε τα ελαστικά ανάλογα με την πλευρά του αυτοκινήτου στην οποία ήταν τοποθετημένα, για παράδειγμα L για αριστερά και R για δεξιά.

Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για συμβουλές σχετικά με τους πιο κατάλληλους τύπους ζάντας και ελαστικού.

Ελαστικά με καρφιά

Τα χειμερινά ελαστικά με καρφιά θα πρέπει να διανύσουν ομαλά μια απόσταση 500-1000 km (300-600 mi), προκειμένου τα καρφιά να εφαρμόσουν σωστά στα ελαστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η διάρκεια ζωής τόσο του ελαστικού όσο και των καρφιών.

 Σημείωση

Οι νόμοι σχετικά με τη χρήση ελαστικών με καρφιά μπορεί να διαφέρουν. Να τηρείτε πάντοτε τις κατά τόπους νομοθεσίες και κανονισμούς.

Βάθος πέλματος

Όταν στο οδόστρωμα υπάρχει πάγος ή χιόνι και επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, οι απαιτήσεις από τα ελαστικά αυξάνονται σημαντικά σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό, η Volvo συνιστά να μην οδηγείτε με χειμερινά ελαστικά με βάθος πέλματος μικρότερο από 4 mm (0,15 in.).