Χρήση του ντουλαπιού συνοδηγού

Το ντουλαπάκι συνοδηγού βρίσκεται στην πλευρά του συνοδηγού. Στο ντουλαπάκι του συνοδηγού μπορεί να αποθηκευτεί μεταξύ άλλων το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου. Υπάρχει επίσης χώρος για στιλό και υποδοχή καρτών.
P5-2222-S/V60/H+S/V90/H+XC60/H-Glovebox