Έναρξη και απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη στάθμευση*

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας διατηρεί το κλίμα στον χώρο επιβατών μετά από την οδήγηση. Η λειτουργία μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη.
P5P6-22w22-iCup-Climate icon
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.
Πατήστε Χρήση θερμότητας από την οδήγηση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ευχάριστης θερμοκρασίας.
Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Η έναρξη της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή, αν δεν απομένει αρκετή θερμότητα στον κινητήρα για να διατηρηθεί το κλίμα στον χώρο επιβατών ή αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20°C (68°F) περίπου.

 Σημείωση

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω, για να αποφευχθεί η χρήση υπολειπόμενης θερμότητας άσκοπα. Σκοπός της λειτουργίας είναι να διατηρηθεί η ευχάριστη θερμοκρασία όταν ο οδηγός ή ο συνοδηγός παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Υπάρχει ένα χρονικό όριο διατήρησης της θερμοκρασίας σε ευχάριστα επίπεδα σε ψυχρό κλίμα, που εξαρτάται από την ποσότητα της υπολειπόμενης θερμότητας που είναι διαθέσιμη.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.