Αφαίρεση συσκευών συνδεδεμένων σε Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τηλέφωνα από τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών Bluetooth, για παράδειγμα.
Πατήστε στο iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πατήστε το κουμπί Συνδεσιμότητα.
Από την επιλογή Bluetooth, πατήστε στο βέλος μετά το όνομα του τηλεφώνου.
Πατήστε το κουμπί Κατάργηση συσκευής.
Το τηλέφωνο δεν είναι πλέον καταχωρημένο στο αυτοκίνητο.