Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης και αποστολής μηνυμάτων κειμένου, με τη μορφή SMS, όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Για να μπορείτε να διαχειριστείτε μηνύματα κειμένου μέσα στο αυτοκίνητο, το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth1 ως τηλεφωνική συσκευή και ο χρήστης να έχει εγκρίνει στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Μπορείτε να υπαγορεύσετε ένα νέο μήνυμα ζητώντας από το σύστημα φωνητικού χειρισμού να στείλει ένα μήνυμα σε μια επαφή σας την οποία έχετε καταχωρήσει με όνομα ή σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Λήψη μηνυμάτων κειμένου

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης κάθε φορά που λαμβάνεται ένα νέο μήνυμα κειμένου. Επιλέξτε αν θέλετε να ακούσετε το μήνυμα, πατώντας στην οθόνη ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικού χειρισμού.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σίγαση για τη συνομιλία. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα εμφανιστούν άλλες ειδοποιήσεις για τη συνομιλία ενώ οδηγείτε.

Απάντηση σε μηνύματα κειμένου

Μετά από την εκφώνηση ενός μηνύματος κειμένου, υπάρχει η δυνατότητα να υπαγορεύσετε μια απάντηση2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που ακούγονται από το σύστημα φωνητικού χειρισμού.

Τα μηνύματα κειμένου δεν εμφανίζονται

Αν εμφανίζονται μηνύματα κειμένου στο τηλέφωνο αλλά όχι στην κεντρική οθόνη, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε το τηλέφωνο.

  1. 1 Ο χειρισμός των μηνυμάτων κειμένου μέσα στο αυτοκίνητο είναι εφικτός μόνο αν το τηλέφωνο είναι συμβατό.
  2. 2 Ισχύει μόνο για τηλέφωνα με Android ή iOS έκδοσης 13 ή μεταγενέστερης.