Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS) για τα ελαστικά.
ΚινητήραςΚατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI)1Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης ταχύτητας (SS)2
B4 (B420T5)95H (W3)
B5 (B420T2)95H (W3)
  1. 1 Ο δείκτης φορτίου των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.
  2. 2 Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.
  3. 3 Ισχύει για 245/35R20.