Ρευματοδότης

Υπάρχει ένας ρευματοδότης 12V στην επιμήκη κονσόλα και ένας ρευματοδότης 12V* στον χώρο αποσκευών/φορτίου.

Αν προκύψει πρόβλημα με κάποιον ρευματοδότη, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Ρευματοδότης 12 V

P5-2017-12 V outlet tunnel console front with phone charger
Ο μπροστινός ρευματοδότης στην επιμήκη κονσόλα για αυτοκίνητα με ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου*.
P5-2017-12 V outlet tunnel console front W/O phone charger
Ο μπροστινός ρευματοδότης στην επιμήκη κονσόλα για αυτοκίνητα χωρίς ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου*.

Οι ρευματοδότες 12 V μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα συμβατά αξεσουάρ, π.χ. music player, ψυγείο και κινητό τηλέφωνο.

P5-1817-S/V60-12 V outlet storage area
Ρευματοδότης 12 V στον χώρο αποσκευών*.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.