Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Pilot Assist1. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.
ΛυχνίαΜήνυμαΕρμηνεία
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol medium
Η λυχνία είναι αναμμένη. Το σύμβολο του αυτοκινήτου ανάβει όταν μπροστά από το αυτοκίνητο υπάρχει σχετικό προπορευόμενο όχημα.Το αυτοκίνητο διατηρεί την αποθηκευμένη/επιλεγμένη ταχύτητα.
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol medium grey

Pilot Assist Απαιτείται σέρβις

Η λυχνία είναι σβηστή

Το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Η λειτουργία Pilot Assist έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Px-2037-iCup-Pilot Assist symbol medium grey
Σύμβολο τιμονιού σβηστόΑποτελεί ένδειξη ότι η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι απενεργοποιημένη. Όταν το Pilot Assist παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης, το σύμβολο του τιμονιού είναι αναμμένο.
Px-2037-iCup-Hands on steering wheel
Σύμβολο για χέρια στο τιμόνι

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει αν ο/η οδηγός έχει τα χέρια του/της στο τιμόνι. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο τιμόνι και κατευθύνετε ενεργά το αυτοκίνητο.

Το σύστημα προειδοποιεί τον/την οδηγό σε διαφορετικά βήμα σε συνδυασμό με ηχητικά σήματα. Τα αλάρμ ενεργοποιούνται αν το αυτοκίνητο πρέπει να επιβραδύνει μέχρι να έρθει σε στάση.

P6-2037-XC40BEV-User manual symbol

Αισθητήρας ραντάρ μπροστά Ο αισθητήρας εμποδίζεται Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου,

Ευθυγράμμιση μπροστινού ραντάρ ημιτελής

ή

Ευθυγράμμιση μπροστινής κάμερας ημιτελής

Καθαρίστε την περιοχή μπροστά από τους αισθητήρες της μονάδας ραντάρ.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί P5–1507–Symbol-OK button που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.

Σχετικά έγγραφα