Τοποθέτηση και αφαίρεση των πλεγμάτων ασφαλείας*

Το πλέγμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο ή σε κατοικίδια που βρίσκονται στον χώρο αποσκευών να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών, όταν φρενάρετε απότομα.

Το πλέγμα ασφαλείας έχει υποβληθεί σε δοκιμές συγκρούσεων σύμφωνα με το πρότυπο ECE R17 όπως απαιτείται από το νόμο και πληροί τις απαιτήσεις αντοχής της Volvo.

P5-1717-XC60-Safety grille overview

Για λόγους ασφαλείας, το πλέγμα ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται και να στερεώνεται πάντοτε σωστά.

 Προειδοποίηση

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κάποιος να παραμείνει μέσα στον χώρο αποσκευών ενώ το αυτοκίνητο κινείται. Και αυτό για να αποφευχθεί τραυματισμός λόγω δυνατού φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

Τοποθέτηση

 Σημαντικό

Το πλέγμα ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην πίσω θέση (πίσω από το πίσω κάθισμα) που περιγράφεται εδώ.
Πριν τοποθετήσετε το πλέγμα ασφαλείας για πρώτη φορά, οι υπάρχουσες πλαστικές βάσεις στερέωσης οροφής πρέπει να αντικατασταθούν με ατσάλινες. Η Volvo συνιστά η αντικατάσταση των βάσεων οροφής να πραγματοποιηθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Volvo.
Αναδιπλώστε την πλάτη του πίσω καθίσματος προς τα εμπρός.
Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα ασφαλείας είναι στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση. Σηκώστε και περάστε το πλέγμα ασφαλείας μέσω ενός από τις πίσω πόρτες.
P5-1717-XC60-Safety grille attachment

Τοποθετήστε τα στηρίγματα του πλέγματος ασφαλείας στις βάσεις οροφής.

Το επόμενο βήμα εκτελείται πιο εύκολα αν το πλέγμα ασφαλείας συγκρατείται στη σωστή θέση από δύο άτομα.

P5-1717-XC60-Safety grille attachment step 2

Εισαγάγετε τη βίδα που παρέχεται και σφίξτε την, χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό κλειδί Άλεν 6 mm. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη πλευρά. Συνιστώμενη ροπή σύσφιξης: 20 Nm (15 ποδόλιβρες).

Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα ασφαλείας έχει τοποθετηθεί σωστά.
Επαναφέρετε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που απαιτούνται και τις απαραίτητες μεθόδους για την τοποθέτηση/αφαίρεση, ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

 Σημαντικό

Το πλέγμα ασφαλείας δεν μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω ή κάτω όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα χώρου αποσκευών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.