Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί και απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό χωρίς κλειδί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί και απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί.

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κλειδωθεί, αν δεν ενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Αν το όχημα βρίσκεται σε πορθμείο για παράδειγμα, χρησιμοποιείται αντί αυτού η μειωμένη ευαισθησία του συναγερμού.

Απενεργοποίηση του συναγερμού χωρίς λειτουργικό κλειδί

Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκλειδωθεί και να αφοπλιστεί ακόμη κι αν το κλειδί δεν λειτουργεί, π.χ. αν η μπαταρία του κλειδιού έχει εκφορτιστεί.

Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται.
P5-2122-SPA Backup start place in tunnel console
Τοποθετήστε το κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, στην ποτηροθήκη της κεντρικής κονσόλας.

Στη συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται.

 Σημείωση

Όταν το κλειδί αναγνωστεί από την εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, βεβαιωθείτε ότι στον χώρο αυτό δεν υπάρχουν άλλα κλειδιά αυτοκινήτου, μεταλλικά αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές ή φορτιστές). Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στις λειτουργίες.

Απενεργοποίηση ενεργοποιημένου συναγερμού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό που ενεργοποιήθηκε πατώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο κλειδί ή θέτοντας το αυτοκίνητο σε λειτουργία, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει εγκεκριμένο κλειδί επάνω στο σύμβολο κλειδιού στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης στην ποτηροθήκη της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο κλειδί ή επιλέξτε τη θέση ανάφλεξης I γυρίζοντας τον διακόπτη Start δεξιά και αφήστε τον.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.