Πλήρωση καυσίμου

Το ρεζερβουάρ διαθέτει ένα σύστημα πλήρωσης καυσίμου χωρίς κάλυμμα.

Ανεφοδιασμός καυσίμου του αυτοκινήτου σε πρατήριο βενζίνης

P5-1617-S90-capless fuel filler pipe
Είναι σημαντικό το ρύγχος της αντλίας να περάσει το διπλό κλαπέτο στο ρεζερβουάρ πριν αρχίσει η πλήρωση του καυσίμου.
Οδηγία ανεφοδιασμού καυσίμου:
Θέστε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας και ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ.
P5-1846-All-Decal inside fuel lid

Επιλέγετε καύσιμο εγκεκριμένο για χρήση στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον κωδικό1 που αναγράφεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ. Βλ. πληροφορίες για τα εγκεκριμένα καύσιμα και τον κωδικό στην ενότητα για τη "Βενζίνη".

Εισάγετε το ρύγχος της αντλίας του πρατηρίου καυσίμου στο στόμιο πλήρωσης καυσίμου. Ο σωλήνας πλήρωσης διαθέτει δύο ανοιγόμενα κλαπέτα. Το στόμιο της αντλίας πρέπει να εισαχθεί προς τα μέσα και να περάσει και τα δύο κλαπέτα, για να αρχίσει ο ανεφοδιασμός καυσίμου.
Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ, αλλά μέχρι να διακοπεί η παροχή από την αντλία του πρατηρίου καυσίμου την πρώτη φορά.
Το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο.

 Σημείωση

Τυχόν υπερπλήρωση μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση του ρεζερβουάρ όταν ο καιρός είναι ζεστός.

Συμπλήρωση καυσίμου από δοχείο καυσίμου

Κατά την πλήρωση από δοχείο καυσίμου, χρησιμοποιήστε το χωνί που βρίσκεται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού κάτω από το άνοιγμα του δαπέδου στον χώρο αποσκευών.

Ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ.
Εισάγετε το χωνί στο στόμιο πλήρωσης καυσίμου. Ο σωλήνας πλήρωσης διαθέτει δύο ανοιγόμενα κλαπέτα. Ο σωλήνας του χωνιού πρέπει να εισαχθεί προς τα μέσα και να περάσει και τα δύο κλαπέτα, για να αρχίσει η πλήρωση καυσίμου.

Ισχύει για αυτοκίνητα με ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο*

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε χώρο πρατηρίου καυσίμων.

P5-1617-S90-fuel lid sticker
Πινακίδα στο εσωτερικό της θυρίδας ρεζερβουάρ καυσίμων.
  1. 1 Ο κωδικός σύμφωνα με το πρότυπο CEN EN16942 βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι του ρεζερβουάρ και θα αναγράφεται στις αντίστοιχες αντλίες καυσίμου και τα ρύγχη των αντλιών στα πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη το αργότερο έως τις 12 Οκτωβρίου 2018.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.