Σύνδεση κλειδιού με το προφίλ χρήστη

Μπορείτε να συνδέσετε το κλειδί σας με ένα προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο, το προφίλ, μαζί με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, θα επιλέγονται αυτόματα κάθε φορά που αναγνωρίζεται το συγκεκριμένο κλειδί κατά το ξεκλείδωμα ή το άνοιγμα της πόρτας του οδηγού.

Αν το κλειδί δεν έχει συνδεθεί σε ένα προφίλ, το προφίλ που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο θα ενεργοποιηθεί όταν ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Όταν ξεκινά το αυτοκίνητο πρώτη φορά, το προφίλ Κάτοχος επιλέγεται αυτόματα.

Σύνδεση ενός κλειδιού με ένα προφίλ

 Σημείωση

Αν το κλειδί ήταν προηγουμένως συνδεδεμένο σε άλλο προφίλ, η σύνδεση μεταφέρεται από το προηγούμενο προφίλ στο ενεργό προφίλ.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Σύνδεση κλειδιού στο προφίλ για να συνδεθεί ένα επιλεγμένο κλειδί με ένα προφίλ.

Είναι δυνατή η σύνδεση ενός προφίλ μόνο με το κλειδί που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή στο αυτοκίνητο. Αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν πολλά κλειδιά, θα εμφανιστεί το μήνυμα Βρέθηκαν περισσότερα από ένα κλειδιά. Τοποθετήστε το κλειδί που θέλετε να συνδεθεί στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης.

P5-22w22-Key in backup reader
Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στην επιμήκη κονσόλα.

Αποσύνδεση ενός κλειδιού από ένα προφίλ

Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Επιλέξτε Προφίλ.
Επιλέξτε Αποσύνδεση κλειδιού από το προφίλ για να αποσυνδεθεί το ενεργό προφίλ από το συνδεδεμένο κλειδί.

Μπορείτε να αποσυνδέσετε ένα κλειδί από ένα προφίλ, ακόμη κι αν το κλειδί δεν βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.