Εισαγωγή στις υπηρεσίες Google

Συνδέστε τον Google λογαριασμό σας στο προσωπικό σας προφίλ χρήστη, για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Google.

Μόλις συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google, θα μπορείτε να εξατομικεύσετε υπηρεσίες Google όπως ο Βοηθός Google και Google Maps. Για να ανοίξει το Google Play, πρέπει να έχει συνδεθεί ένας λογαριασμός Google στο συγκεκριμένο προφίλ χρήστη.

Δημιουργία λογαριασμού Google

Μεταβείτε στη διεύθυνση accounts.google.com/signup. Εισαγάγετε ένα όνομα και δημιουργήστε ή χρησιμοποιήστε ένα υπάρχον e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας και επιβεβαιώστε τον λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχει σταλεί στο τηλέφωνο.

Σύνδεση στον λογαριασμό Google στην κεντρική οθόνη

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol, στη συνέχεια πατήστε Google και έπειτα Βοηθός Google. Πατήστε στο σύμβολο του προφίλ για να συνδεθείτε.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση email που έχει καταχωρηθεί για τον λογαριασμό σας Google. Στη συνέχεια πατήστε Επόμενο.
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχει καταχωρηθεί για τον λογαριασμό σας Google. Στη συνέχεια πατήστε Επόμενο.

Αν υπάρξει πρόβλημα κατά τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.