Περιορισμοί για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ορισμένες αγορές.

Αίτια περιορισμού της λειτουργίας είναι ενδεικτικά τα εξής:
 • Ξεθωριασμένα σήματα
 • Σήματα τοποθετημένα πάνω σε στροφή
 • Σήματα που έχουν περιστραφεί ή υποστεί ζημιά
 • Σήματα τοποθετημένα σε σημεία ψηλότερα από το επίπεδο του δρόμου
 • Σήματα που κρύβονται πλήρως/μερικώς ή που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά
 • σήματα εντελώς ή μερικώς καλυμμένα από πάγο, χιόνι ή/και βρομιά
 • Οι ψηφιακοί οδικοί χάρτες είναι παρωχημένοι, ανακριβείς ή δεν περιέχουν πληροφορίες ταχύτητας1
 • δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
 • έγκριση για το Google Maps2.

 Σημείωση

Σε ορισμένες αγορές, η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με χαρτογραφικό υλικό.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Δεν υπάρχει χαρτογραφικό υλικό με πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας για όλες τις περιοχές.
 3. 2 Διαβάστε περισσότερα στο Maps Privacy center.