Μηνύματα στην κεντρική οθόνη

Η παρακάτω ενδεικτική εικόνα δείχνει πώς μπορεί να εμφανίζονται τα μηνύματα και οι ειδοποιήσεις στην κεντρική οθόνη σε διάφορες περιπτώσεις.
iCup-2037- Notifications in center display
  1. P5-Icon red circle 1Εμφανίζεται στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης. Απαιτεί άμεση ενέργεια και μπορεί να έχει έως και τρία κουμπιά που επιτρέπουν στον χρήστη να επιληφθεί του μηνύματος. Για να απορρίψετε το μήνυμα, σαρώστε με τα δάχτυλά σας αριστερά ή δεξιά, τότε το μήνυμα αποθηκεύεται στην προβολή ειδοποιήσεων.
  2. P5-Icon red circle 2Εμφανίζεται ως παράθυρο στην κεντρική οθόνη και απαιτείται άμεση ενέργεια. Μπορεί να έχει 1-3 κουμπιά για κάθε ενέργεια.
  3. P5-Icon red circle 3Εμφανίζεται επί μερικά δευτερόλεπτα στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με αυτήν την ειδοποίηση και δεν αποθηκεύεται κάπου.