Καθαρισμός της κεντρικής οθόνης

Η βρομιά, οι δαχτυλιές και οι λεκέδες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και την ευαναγνωσιμότητα της κεντρικής οθόνης. Καθαρίζετε την οθόνη συχνά με πανί από μικροΐνες.
P6-2037-Touch screen-button
Απενεργοποιήστε την κεντρική οθόνη πατώντας παρατεταμένα το κουμπί αρχικής προβολής.
Καθαρίστε την οθόνη με ένα καθαρό και στεγνό πανί από μικροΐνες με μικρές κυκλικές κινήσεις. Αν χρειάζεται, υγράνετε ελαφρά το πανί από μικροΐνες με καθαρό νερό.
Ενεργοποιήστε την οθόνη με σύντομο πάτημα στο κουμπί αρχικής προβολής.

 Σημαντικό

Το πανί από μικροΐνες που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της κεντρικής οθόνης πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς άμμο και βρομιά.

 Σημαντικό

Όταν καθαρίζετε την κεντρική οθόνη, να την πιέζετε πολύ ελαφρά. Αν ασκήσετε μεγάλη πίεση, η οθόνη μπορεί να υποστεί ζημιά.

 Σημαντικό

Μην ψεκάζετε υγρό ή καυστικά χημικά απευθείας πάνω στην κεντρική οθόνη. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικό τζαμιών, άλλα καθαριστικά, σπρέι, διαλυτικά, οινόπνευμα, αμμωνία ή καθαριστικά που περιέχουν λειαντικές ουσίες.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε γυαλόχαρτο, χαρτοπετσέτες ή χαρτί κουζίνας, διότι η κεντρική οθόνη μπορεί να γρατσουνιστεί.