Θέσεις της κεραίας για τα συστήματα εκκίνησης και κλειδώματος

Στο πίσω μέρος υπάρχει ενσωματωμένη μια κεραία για το σύστημα εκκίνησης Keyless και για το σύστημα κλειδώματος Keyless*.
16w17 - SPA - V90 - Antenna placement
Θέσεις κεραίας:
P5-Icon red circle 1Κάτω από την ποτηροθήκη στο μπροστινό τμήμα της επιμήκους κονσόλας
P5-Icon red circle 2Στο επάνω μπροστινό τμήμα της πίσω αριστερής πόρτας1
P5-Icon red circle 3Στο επάνω μπροστινό τμήμα της πίσω δεξιάς πόρτας1
P5-Icon red circle 4Στον χώρο αποσκευών1

 Προειδοποίηση

Τα άτομα με εμφυτευμένο βηματοδότη πρέπει να παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον 22 cm (9 in.) από τις κεραίες για να αποφύγουν παρεμβολές ανάμεσα στον βηματοδότη και το σύστημα κλειδιού.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο στα αυτοκίνητα με λειτουργία κλειδώματος και ξεκλειδώματος Keyless*.