Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποβοήθησης στάθμευσης.

Οι μπροστινοί και οι πλευρικοί αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης ενεργοποιούνται αυτόματα με την εκκίνηση του κινητήρα. Οι πίσω αισθητήρες ενεργοποιούνται αν το αυτοκίνητο κυλίσει προς τα πίσω ή όταν επιλεγεί η όπισθεν.

P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία με αυτό το κουμπί στην προβολή κάμερας συστήματος στάθμευσης.

  • Φωτισμένο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
  • Σβηστό κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Στα αυτοκίνητα με κάμερα υποβοήθησης στάθμευσης*, το Park Assist Pilot μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τη σχετική προβολή κάμερας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.