Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC1). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.
ΛυχνίαΜήνυμαΕρμηνεία
Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol
Σταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα περίπου

Διενεργείται έλεγχος του συστήματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol
Η λυχνία αναβοσβήνειΤο σύστημα ενεργοποιείται.
Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol
ESC Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο.

Ελέγξτε αν το σφάλμα ήταν προσωρινό ή αν παραμένει: σβήστε τον κινητήρα και θέστε τον ξανά σε λειτουργία.

Αν το μήνυμα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί, χωρίς ωστόσο να λειτουργεί το ESC.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί P5–1507–Symbol-OK button που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. 1 Electronic Stability Control