Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι μια αντικλεπτική συσκευή που εμποδίζει την οδήγηση του αυτοκινήτου αν δεν ανιχνευτεί το σωστό κλειδί αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο με το σωστό κλειδί.