Ρύθμιση των προσκέφαλων των πίσω καθισμάτων

Ρυθμίστε το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη. Κατεβάστε τα προσκέφαλα στα ακριανά καθίσματα* για καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

Ρύθμιση του προσκέφαλου του μεσαίου καθίσματος

P5-1507- Fold up headrest

Το προσκέφαλο του μεσαίου καθίσματος πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με το ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού. Σύρετέ το με το χέρι προς τα πάνω όσο χρειάζεται.

P5-1817-V60-Rear seat-Adjust headrest center

Για να κατεβάσετε το προσκέφαλο, πρέπει να πατήσετε το κουμπί (βλ. εικόνα) ενώ πιέζετε προσεκτικά το προσκέφαλο προς τα κάτω.

 Προειδοποίηση

Το μεσαίο προσκέφαλο πρέπει να βρίσκεται στην κατώτατη θέση του όταν στο μεσαίο κάθισμα δεν κάθεται επιβάτης. Όταν στο μεσαίο κάθισμα κάθεται επιβάτης, το προσκέφαλο πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένο στο ύψος του επιβάτη έτσι ώστε, αν είναι εφικτό, να καλύπτει ολόκληρο το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Κατέβασμα των προσκέφαλων των πίσω ακριανών καθισμάτων μέσω της κεντρικής οθόνης*

Τα ακριανά προσκέφαλα μπορούν να συμπτυχθούν από την κεντρική οθόνη. Μπορείτε να κατεβάσετε το προσκέφαλο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε λειτουργία Passive.

P5-1817-V60-Back seat-Automatic folding headrest
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Χειριστήρια.
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε από την επιλογή Αναδίπλωση προσκέφαλου.

Μετακινήστε χειροκίνητα το προσκέφαλο προς τα πίσω στην αρχική του θέση μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

 Προειδοποίηση

Μην κατεβάζετε τα ακριανά προσκέφαλα, αν σε οποιοδήποτε από τα πίσω ακριανά καθίσματα κάθεται επιβάτης.

 Προειδοποίηση

Πρέπει να ασφαλίσετε το προσκέφαλο αφότου το ανεβάσετε.

Κατέβασμα των προσκέφαλων των πίσω ακριανών καθισμάτων χρησιμοποιώντας τις λαβές

P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_el option

Στα αυτοκίνητα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αναδίπλωση προσκέφαλων*, τα ακριανά προσκέφαλα μπορούν να αναδιπλωθούν χρησιμοποιώντας τις λαβές στην επάνω πλευρά του καθίσματος, βλ. εικόνα P5-Icon gray box 1. Λάβετε υπόψη σας ότι με αυτήν τη μέθοδο αναδιπλώνονται επίσης οι πλάτες των καθισμάτων. Αν θέλετε να αναδιπλωθούν μόνο τα προσκέφαλα, π.χ. για καλύτερη ορατότητα, αυτό μπορεί να γίνει από την κεντρική οθόνη*.

P5-1717-XC60+XC60H-Manual fold headrest_not el option

Στα αυτοκίνητα χωρίς ηλεκτρονική αναδίπλωση, τα ακριανά προσκέφαλα αναδιπλώνονται χειροκίνητα από τον εσωτερικό διακόπτη στην επάνω πλευρά του καθίσματος, βλ. εικόνα P5-Icon gray box 2.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.