Τοποθέτηση και αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας*

Το δίχτυ ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο να εκτιναχθεί προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Το δίχτυ ασφαλείας τοποθετείται σε τέσσερα σημεία στερέωσης.

P5-1846-V60-Safety net overview

Για λόγους ασφαλείας, το δίχτυ ασφαλείας πρέπει να είναι πάντοτε στερεωμένο και ασφαλισμένο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το δίκτυ είναι κατασκευασμένο από ισχυρό νάιλον και μπορεί να στερεωθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις στο αυτοκίνητο:

  • Μπροστινή θέση τοποθέτησης - πίσω από τα μπροστινά καθίσματα.
  • Πίσω θέση τοποθέτησης - πίσω από το πίσω κάθισμα.

 Προειδοποίηση

Το φορτίο στο χώρο αποσκευών πρέπει να είναι καλά στερεωμένο, και επίσης να έχει χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά ένα δίχτυ ασφαλείας.

Τοποθέτηση του διχτυού ασφαλείας

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι τα επάνω σημεία στερέωσης του διχτυού ασφαλείας είναι σωστά τοποθετημένα και ότι οι ιμάντες τάνυσης είναι καλά στερεωμένοι.

Εάν το δίχτυ ασφαλείας έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε.

 Σημείωση

Χάρη στην εμπρόσθια τοποθέτηση, το δίχτυ ασφαλείας τοποθετείται πολύ εύκολα από τις πίσω πόρτες.
Ξετυλίξτε το δίχτυ ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι η πτυσσόμενη άνω ράβδος στο δίχτυ έχει ασφαλίσει στη θέση πλήρους έκτασής της.
Στερεώστε το ένα άγκιστρο στερέωσης του διχτιού στο μπροστινό ή το πίσω σημείο στερέωσης της οροφής, με τις ασφάλειες των ιμάντων στερέωσης στραμμένες προς το μέρος σας.

Στερεώστε το δεύτερο άγκιστρο στερέωσης του διχτυού στο στήριγμα της οροφής στην απέναντι πλευρά.

Τα τηλεσκοπικά άγκιστρα στερέωσης διευκολύνουν την τοποθέτηση.

Προσέξτε να πιέσετε τα άγκιστρα συγκράτησης του διχτιού προς τα εμπρός στην μπροστινή τερματική θέση κάθε σημείου στερέωσης στην οροφή.

P5-1846-V60-Safety net rear installation
Πίσω σημείο τοποθέτησης.

Για το πίσω σημείο τοποθέτησης:

Με το δίχτυ τοποθετημένο στα πίσω σημεία στερέωσης στην οροφή, αγκιστρώστε τους ιμάντες τάνυσης του διχτυού ασφαλείας στους μπροστινούς κρίκους συγκράτησης φορτίου στον χώρο αποσκευών.

P5-1846-V60-Safety net front installation
Μπροστινό σημείο τοποθέτησης.

Για το μπροστινό σημείο τοποθέτησης:

Με το δίχτυ τοποθετημένο στα μπροστινά σημεία στερέωσης οροφής, αγκιστρώστε τους ιμάντες στους ακριανούς κρίκους στο πίσω μέρος όλων των οδηγών των καθισμάτων. Η διαδικασία είναι ευκολότερη αν οι πλάτες των καθισμάτων βρίσκονται στην όρθια θέση και τα καθίσματα έχουν μετακινηθεί ελαφρώς προς τα εμπρός.

Δώστε προσοχή για να βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείτε έντονη πίεση στο δίχτυ όταν μετακινήσετε το κάθισμα και την πλάτη του καθίσματος ξανά προς τα πίσω. Μετακινήστε το κάθισμα ή την πλάτη του καθίσματος τόσο, όσο χρειάζεται μέχρι να ακουμπήσει στο δίχτυ.

 Σημαντικό

Αν πιέσετε δυνατά προς τα πίσω το κάθισμα ή την πλάτη του καθίσματος στο δίχτυ ασφαλείας, το δίχτυ και τα σχετικά σημεία στερέωσης στην οροφή μπορεί να υποστούν ζημιά.
Τεντώστε το δίχτυ ασφαλείας από τους ιμάντες στερέωσης.

Αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας

Το δίχτυ ασφαλείας μπορεί να αφαιρεθεί και να τυλιχτεί εύκολα.
Λασκάρετε το δίχτυ ασφαλείας πιέζοντας το κουμπί στην ασφάλεια των ιμάντων στερέωσης και διοχετεύστε ένα μέρος του ιμάντα στερέωσης προς τα έξω σε κάθε πλευρά.
Πιέστε τις ασφάλειες και αποσυνδέστε και τα δύο άγκιστρα των ιμάντων στερέωσης.
Απασφαλίστε τα επάνω σημεία σύνδεσης και αποσυνδέστε το δίχτυ από τα σημεία στερέωσης της οροφής.
Πατήστε το κόκκινο κουμπί στη ράβδο για να μπορέσετε να διπλώσετε και στη συνέχεια να τυλίξετε το δίχτυ προς τα πάνω. Αποθηκεύστε το δίχτυ στη θήκη του.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.