Λειτουργία κλειδώματος στην εφαρμογή Volvo Cars*

Η εφαρμογή Volvo Cars δείχνει την τρέχουσα κατάσταση κλειδώματος, ενώ μπορείτε τόσο να κλειδώσετε όσο και να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση.

Μπορείτε να βρείτε τη λειτουργία κλειδώματος στην καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home.

 Σημείωση

Αν η κατάσταση κλειδώματος που εμφανίζεται είναι λανθασμένη, ανοίξτε τη λειτουργία κλειδώματος από την καρτέλα Px-2037-VOC app icon Home και περιμένετε 15-20 δευτερόλεπτα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα