Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων με χρήση των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

 Σημείωση

Διαβάζετε πάντοτε την ενότητα στο εγχειρίδιο κατόχου για την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, πριν το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο.
ΒάροςΜπροστινό κάθισμα (με απενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω)1Μπροστινό κάθισμα (με ενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός)1Ακριανό πίσω κάθισμαΜεσαίο πίσω κάθισμα

Ομάδα 0

max 10 kg

U2, 3XU3L3

Ομάδα 0+

max 13 kg

U2, 3XU3L3

Ομάδα 1

9-18 kg

L4UF2, 5U5, L4L5

Ομάδα 2

15-25 kg

L4UF2, 6U6, L4L6

Ομάδα 3

22-36 kg

XUF2, 6U6L6

U: κατάλληλο για παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

UF: κατάλληλο για παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός, εγκεκριμένα για γενική χρήση.

L: κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα. Αυτά τα καθίσματα μπορεί να είναι τα καθίσματα του συγκεκριμένου οχήματος, ή καθίσματα περιορισμένης ή ημι-γενικής χρήσης.

X: το κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.
  1. 1 Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα.
  2. 2 Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος σε πιο όρθια θέση.
  3. 3 Η Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 000008).
  4. 4 Η Volvo συνιστά: Κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω (έγκριση τύπου E5 04212).
  5. 5 Η Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.
  6. 6 Η Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312).