Ραδιόφωνο RDS*

RDS (Radio Data System) σημαίνει ότι το ραδιόφωνο μπορεί να συντονιστεί αυτόματα στον σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Το RDS παρέχει τη δυνατότητα λήψης π.χ. πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και αναζήτησης συγκεκριμένων τύπων προγράμματος.

Το RDS συνδέει πομπούς FM σε ένα δίκτυο. Κάθε πομπός FM σε ένα τέτοιο δίκτυο αποστέλλει πληροφορίες που παρέχουν στο ραδιόφωνο RDS τις εξής λειτουργίες:

  • Αυτόματη μετάβαση σε πομπό με ισχυρότερο σήμα, εάν το σήμα λήψης στην περιοχή είναι ασθενές.
  • Αναζήτηση κατηγορίας προγραμμάτων, π.χ. τύποι προγράμματος ή πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.
  • Λήψη πληροφοριών κειμένου στο τρέχον ραδιοφωνικό πρόγραμμα.

 Σημείωση

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρησιμοποιούν το σύστημα RDS ή χρησιμοποιούν μόνο μερικές από τις δυνατότητές του.

Κατά τη μετάδοση ειδήσεων ή μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας το ραδιόφωνο μπορεί να αλλάξει σταθμούς διακόπτοντας την εκάστοτε πηγή ήχου που χρησιμοποιείται. Το ραδιόφωνο επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή ήχου και ένταση ήχου, όταν σταματήσει η μετάδοση του συγκεκριμένου τύπου προγράμματος.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα