Προειδοποιητικό τρίγωνο

Χρησιμοποιήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να προειδοποιήσετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Επίσης ανάψτε τα αλάρμ.

Αποθηκευτικοί χώροι

Το προειδοποιητικό τρίγωνο βρίσκεται στο χώρο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Άνοιγμα του προειδοποιητικού τριγώνου

P5-1817-V60-Warning triangel lid in tailgate
P5-1507-Warningtriangel step 2
P5-1507-warningtriangel step 3
P5-Icon gray box 1

Πιάστε τη λαβή στο πλαίσιο της πόρτας χώρου αποσκευών, για να ανοίξει η θυρίδα για το προειδοποιητικό τρίγωνο.

P5-Icon gray box 2

Αφαιρέστε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη, ξεδιπλώστε το και ενώστε τα άκρα του.

P5-Icon gray box 3

Ανοίξτε τα σκέλη του προειδοποιητικού τριγώνου.

Τηρείτε τους κανονισμούς για τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου. Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο ως προς την κυκλοφορία.

Βεβαιωθείτε ότι το προειδοποιητικό τρίγωνο και η θήκη είναι σωστά ασφαλισμένα στον αποθηκευτικό χώρο τους και ότι η θυρίδα είναι τελείως κλειστή μετά τη χρήση.

Σχετικά έγγραφα