Καθαρισμός αέρα*

Ο καθαρισμός του αέρα του αυτοκινήτου πριν από την αναχώρηση χρησιμοποιείται, για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στον χώρο επιβατών.

Μπορείτε να εκκινήσετε τον καθαρισμό του αέρα απευθείας από την κεντρική οθόνη ή από την εφαρμογή Volvo Cars, ωστόσο εκκινείται επίσης αυτόματα όταν ολοκληρώνεται ο προκλιματισμός.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τον εξαερισμό για να διοχετευτεί φρέσκος αέρας στον χώρο επιβατών και στη συνέχεια κυκλοφορεί τον αέρα μέσω του φίλτρου καμπίνας του συστήματος κλιματισμού.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον αριθμό αιωρούμενων μικροσωματιδίων (ΑΜ2.5) που υπάρχουν στον χώρο επιβατών μέσω της εφαρμογής Volvo Cars στη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού αέρα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.