Χρήση ασύρματου φορτιστή*

Στο λαστιχένιο πλαίσιο στην επιμήκη κονσόλα, υπάρχει ένας ασύρματος φορτιστής που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση συσκευών με πιστοποίηση Qi ή συμβατών με Qi, π.χ. τηλέφωνο.
P6-1746-XC40-Qi logo

Για να φορτίσετε τη συσκευή, πρέπει να υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση και να διαθέτει πιστοποίηση Qi ή να είναι συμβατή με Qi. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε αν διαθέτει πιστοποίηση Qi.

 Προειδοποίηση

Η ασύρματη φόρτιση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία εμφυτευμένων βηματοδοτών ή άλλων ιατρικών συσκευών. Αν έχετε τέτοια συσκευή, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα ασύρματης φόρτισης.
P5-2122-Wireless Phone Charger
Ασύρματος φορτιστής στην επιμήκη κονσόλα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ασύρματου φορτιστή

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή από την κεντρική οθόνη. Ως προεπιλογή, ο φορτιστής είναι απενεργοποιημένος.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις iCup-2037-Settings symbol στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης και στη συνέχεια πατήστε στις Χειριστήρια.
Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ασύρματου φορτιστή.
Επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση του φορτιστή.

Χρήση του ασύρματου φορτιστή

Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος.
Αφαιρέστε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα από τον φορτιστή.
Τοποθετήστε στο μέσον του φορτιστή τη συσκευή που πρόκειται να φορτιστεί.
Η συσκευή αρχίζει να φορτίζει και στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο iCup-2037-Wireless phone charging symbol.

 Σημαντικό

Συνιστάται να μην αποθηκεύετε κάρτες ή άλλα αντικείμενα με NFC (Near Field Communication), π.χ. τραπεζικές κάρτες για ανέπαφες πληρωμές, μαζί με τη συσκευή προς φόρτιση. Τέτοιου είδους αντικείμενα μπορεί να υποστούν ζημιά και να παρεμποδιστεί η φόρτιση.

 Σημείωση

 • Η διαδικασία φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που πρόκειται να φορτιστεί. Για παράδειγμα, μπορεί να διαφέρει ο χρόνος μέχρι η συσκευή να αρχίσει να φορτίζεται ή μέχρι να φορτιστεί πλήρως.
 • Οι συσκευές μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει:

 • Ελέγξτε στην κεντρική οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στον φορτιστή.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση (Qi).
 • Σηκώστε τη συσκευή και τοποθετήστε την ξανά στο μέσον του φορτιστή.
 • Αφαιρέστε τη θήκη ή το προστατευτικό από τη συσκευή, αν υπάρχει.
 • Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο λειτουργεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει μετατοπιστεί έξω από τον φορτιστή ενώ οδηγείτε.
 • Αν ανοίξει οποιαδήποτε από τις πόρτες, η φόρτιση διακόπτεται για αρκετά δευτερόλεπτα.
 • Αν η συσκευή αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση η λειτουργία φόρτισης απενεργοποιείται.
 • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC (Near Field Communication), αν υπάρχει στη συσκευή.

Αν κάποιο αντικείμενο στον φορτιστή εμποδίζει τη φόρτιση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην κεντρική οθόνη.

 Σημαντικό

Φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα στη συσκευή και τη βάση φόρτισης κατά τη φόρτιση, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.