Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης

Το σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης "σκληραίνει" το τιμόνι, όσο αυξάνεται η ταχύτητα του αυτοκινήτου, ώστε ο οδηγός να έχει καλύτερη αίσθηση του τιμονιού. Σε αυτοκινητοδρόμους το τιμόνι γίνεται πιο σκληρό. Όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο και όταν κινείστε με χαμηλή ταχύτητα, το τιμόνι είναι "ελαφρύ" και χρειάζεται μικρότερη προσπάθεια.

Μειωμένη ισχύς

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης ενδέχεται να χρειαστεί να λειτουργήσει με μειωμένη ισχύ και μπορεί να αισθανθείτε το τιμόνι λίγο πιο βαρύ όταν στρίβετε. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης αναπτύξει υπερβολική θερμοκρασία και στη συνέχεια χρειαστεί να κρυώσει προσωρινά. Μπορεί επίσης να συμβεί αν διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία.

Px-2037-iCup-Steering resistance symbol

Σε περίπτωση μειωμένης ισχύος, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Υποβοήθηση συστήμ. διεύθυνσης προσωρ. σε έκπτωση λειτουργίας και αυτό το σύμβολο.

Όταν το υδραυλικό τιμόνι λειτουργεί με μειωμένη υποβοήθηση, οι λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού και υποβοήθησης διεύθυνσης δεν είναι διαθέσιμες.

 Προειδοποίηση

Αν η θερμοκρασία αυξηθεί υπερβολικά, το σερβό μπορεί να αναγκαστεί να απενεργοποιηθεί εντελώς. Σε μια τέτοια περίπτωση, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Σταματήστε σε ασφαλές σημείο Βλάβη υδραυλικού τιμονιού, σε συνδυασμό με ένα σύμβολο.

Αλλαγή του επιπέδου υποβοήθησης του τιμονιού

Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Στη συνέχεια πατήστε Οδήγηση.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Σκληρή αίσθηση τιμονιού.

Η επιλογή για την υποβοήθηση του τιμονιού είναι προσβάσιμη μόνο αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο ή κινείται με χαμηλή ταχύτητα και σε ευθεία γραμμή.