Χρησιμοποιήστε τις θύρες USB για να φορτίσετε τις συσκευές

Οι θύρες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φόρτιση ενός τηλεφώνου ή tablet, για παράδειγμα.

Οι θύρες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται στο πρόγραμμα Comfort ή Drive.

Οι θύρες απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο. Αν το αυτοκίνητο παραμείνει ξεκλείδωτο ή αν κλειδωθεί με μειωμένη ευαισθησία συναγερμού, οι θύρες παραμένουν ενεργές περίπου για 10 λεπτά ακόμη.

 Σημείωση

Τα αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στις θύρες μπορεί να ενεργοποιηθούν ακόμη κι όταν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι αποσυνδεδεμένο ή αν χρησιμοποιείται ο προκλιματισμός. Για αυτόν τον λόγο, αποσυνδέστε τα αξεσουάρ όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Ορισμένες συσκευές μπορεί να αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό.

 Προειδοποίηση

Τοποθετήστε το αξεσουάρ έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστεί ο οδηγός ή οι επιβάτες σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.

Χρησιμοποιήστε τις θύρες USB για να φορτίσετε τις συσκευές

Ανοίξτε το κάλυμμα μπροστά από τη θύρα USB και συνδέστε το βύσμα του αξεσουάρ.
Αποσυνδέστε το βύσμα του αξεσουάρ και κλείστε το κάλυμμα όταν η θύρα δεν χρησιμοποιείται ή αν πρόκειται να παραμείνει χωρίς επίβλεψη.

Τεχνικές προδιαγραφές για τη θύρα USB C

  • Υποδοχή τύπου C
  • Έκδοση 3.1
  • Παροχή τάσης 5 V
  • Ένταση ρεύματος μέγ. 3,0 A