Πορτάκι του ρεζερβουάρ - χειροκίνητο άνοιγμα

Όταν δεν μπορείτε να ανοίξετε ηλεκτρικά το πορτάκι του ρεζερβουάρ από το χώρο επιβατών, μπορείτε να το ανοίξετε χειροκίνητα.
v70-746 Tanklucka manuell öppning
  1. Ανοίξτε/αφαιρέστε την πλευρική θήκη στο χώρο αποσκευών (στην ίδια πλευρά με το πορτάκι του ρεζερβουάρ) και εντοπίστε το πράσινο καλώδιο με τη λαβή.
  2. Τραβήξτε το καλώδιο προσεκτικά προς τα πίσω, μέχρι το πορτάκι του ρεζερβουάρ να ανοίξει προς τα έξω με ένα "κλικ".

 Σημαντικό

Τραβήξτε το καλώδιο απαλά - για να απασφαλίσει η κλειδαριά απαιτείται ελάχιστη δύναμη.

Σχετικά έγγραφα